Moviment i expressió corporal

Moviment i expressió corporal és l’espai on podràs practicar expressió corporal i teatral, a més d’altres activitats esporàdiques.
A travès de la relació grupal i amb el cos com a motor de les accions, la persona jugarà, expressarà, potenciarà i aprofundirà en les pròpies emocions.

Expressió corporal en adults i infantil

Expressió corporal en adults i infantil

Cos a cos amb nosaltres mateixos

El laboratori poètic d’expressió corporal és un mètode grupal d’aproximació i contacte entre persones a través de l’espai i la música. A partir d’aquestes eines habitarem diferents estats caracterials i emocionals. Des de la dicotomia bàsica que es dóna entre el caràcter extrovertit i el caràcter introvertit, generarem l’atmòsfera necessària per entrar en la desinhibició, fluidesa i gaudi del propi cos.